Propozice soutěží

Hlavňov

     

Suchý Důl

 

Velká Ledhuje

Žďárky

Pavlišov

Žďár nad Metují

Bezděkov